Transplantationer kräver ofta pigmentering

februari 17th, 2014

Detta gäller att i förväg ha den erfarenhet att minimera risken vid mikropigmentering eller permanent pigmentering, om inte helt eliminera den. Ju fler personer som behandlats och ju mer färglära eller nålteknik som utföraren har ger en statistiskt bättre möjlighet att undvika problem. Inte kanske medicinska problem utan estetiska problem. Tänk bara på ett ögonbryn (se Nordic Hair) som skulle börja flyta ut eller vandra. Det skulle ge effekter som personen i fråga absolut inte skulle uppskatta och kanske även drabbas hårt av psykiskt. Då gäller det att kanske gjort pigmenteringen i flera steg och kanske ha en bra laser i bakfickan för att ta bort eventuella fel som uppkommer eller risker som visar sig efter det att behandlingen startat.